tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
a young white Labrador retriever.
I just bought a new jumby half-squat.
viết bởi hdawg028 04 Tháng một, 2010

Words related to jumby half-squat

dog jumby lab labrador retriever puppy