tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
simply put.. a nigger
that damn jungle booger stole my bike!
viết bởi Tod Ritter 3 03 Tháng sáu, 2011