tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Semen.
I poured a some junkmilk into her mouth.
viết bởi Moon Daddy 06 Tháng mười, 2011