tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Latin word for "together"
Juntos para simepre (together forever}
viết bởi Carlita2343 16 Tháng mười một, 2007
 
2.
Latin word for together
Juntos para siempre {together forever}
viết bởi Carlita2343 19 Tháng mười một, 2007
 
3.
Jumper or sweater
Hey man? Have you seen my Junto!?

Nah i got a spare Junto on the line!
viết bởi Deeh Gerald 06 Tháng năm, 2010