tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To look down upon someone who is clearly intoxicated.
"Stop jushing me!"
viết bởi Rooster324 19 Tháng mười một, 2013