tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
a non pussy acquiring sikh male in his early 20's
oh, that man right there is a juskaran
viết bởi jeffyung 26 Tháng tám, 2012