tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
imminent, likely
Apparently the storm is just around the corner.
viết bởi The Return of Light Joker 21 Tháng bảy, 2010