tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
that random guy on the internet. defiantly ginger.

youtube.com/user/btryhard7
"i was watching just brett. yay! :D"
viết bởi Zdislav Vernon 30 Tháng chín, 2011