tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A prick known as "That Guy" or "The Creeper".
Don't bother dear, he's a just den.
viết bởi CNN News 28 Tháng năm, 2014