tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
its a expression people use to speak
why are you driving so fast!!!! Just like that dude
viết bởi Farrukh hussain 03 Tháng năm, 2008