tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
adj. describes the expression of a girl who has just overheard a guy use the word "vagina"
Emma had a juvulvus expression after overhearing the end of Anthony's explicit joke.
viết bởi Emma Wood & Anthony Green 04 Tháng năm, 2005