tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a group of kids in harrisburg that dislike a kid named nate...it stands for kiss my dick nate.
k.m.d.n is thuggin!
viết bởi hbguptowncuz 22 Tháng chín, 2009

Words related to k.m.d.n

dick gang group kiss thuggin