Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
semi man with a fairly large nose nose heh
dude look at that semi man with a fairly large nose nose heh hes such a kNosah
viết bởi achoo! 15 Tháng hai, 2009
1 1

Words related to kNosah:

fairy fuck k noah nose