tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
N. The act of pleasuring oneself while playing air guitar.
Dude! Knock next time! I was just totally kabobbing to some fucking sick Motley Crue licks.
viết bởi Lawrence Shu-bop 04 Tháng chín, 2006