tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Slang for butt; ass; inter-replaceable
Nice kaboodel!
This is one tight kaboodelhole!
viết bởi gen.Sun 07 Tháng mười một, 2007