tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
is the german word for "shit"
Peter: Das Wetter ist heute total kacke!
viết bởi breeZa 13 Tháng tám, 2006