tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A hot, pretty, cute, gorgeous and beautiful girl.
She is a kaix.
viết bởi The Most Awesome Guy I Shit 15 Tháng bảy, 2013