tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
faggot that loves soccer
that kid over there is such a kaju
viết bởi marielovesyouha 28 Tháng mười một, 2013