Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
Kajun, ( Cajuns, with low I.Q )
Is dis the place we kajuns gets our FEMA checks?
viết bởi Doiron 06 Tháng mười, 2006
7 13

Words related to kajun:

cajun fema free money homeless well fare