tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Words to describe that your having internet issues.
Adam; Where did you go?
Kimberly; kajwshlf jdekqwhsfslds... stupid internet died on me.
viết bởi Adam pewpew 03 Tháng tám, 2011