Top Definition
kak
South Africanism for Shit Pronunced: KUK
Excuse me while I go take a kak.
You speak more kak than Goerge Bush.
Kak in your eye poes!
viết bởi Mike 02 Tháng năm, 2003
kak
Rubbish, shit, crap or just plain useless
"you are kak at driving"

"Thats just total kak!"

"That film/game/car is kak"
viết bởi Meoff 03 Tháng ba, 2006
kak
Youre all talkin Kak. It comes directly from the Afrikaanse (South African) word KAK which means SHIT
Gaan kak!! (Go shit!!) Jy praat kak (Your talking shit)
viết bởi PooMan UK 04 Tháng chín, 2006
kak
slang term for shit
i will kak on your head..
i kakked on his desk..
i put it up her kak hole..or chutney pipe
viết bởi wayno 24 Tháng năm, 2004
Kak
Pronounced (K U K) is the South African word for shit.
You screwed who? Dont talk kak to me brother!
viết bởi Tom-E 17 Tháng chín, 2006
kak
pronounced 'kuk'. lierally 'shit' in afrikaans. can be used in this context or as an extreme version of something.
dude, your kak smells bad.(bad thing)
or
dude, that chick is kak pretty.(good thing)
or
go kak, man. you're so full of kak.
viết bởi goddessrae 09 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×