tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Shift Gear. A mannerism of a man. He usually shifts his organ to any gear according to his mood.
1. "Oi! Kumakambyo ka nanaman!
2. "Wait, kakambyo lang ako sa segunda.
viết bởi kekerrr 12 Tháng năm, 2011