tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A man with an extremely large penis that strikes fear into the hearts of women
Da bitches say ya boy Kamdon got a big dick!
viết bởi WizardlyDizzard 21 Tháng mười một, 2013