tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gee, that hipster's pants are so tight you can see his kangaroo apples
viết bởi unabridged 28 Tháng chín, 2011