tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
A Gay Person Or a Faggot
The Karaba Sucked His Boyfriends weiner
viết bởi BARRAGE111 10 Tháng một, 2008

Words related to karaba

black faggot hitler jew