tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
SINHALESE INSULT: sperm, semen, pervert
Tom is the kariya who fucked my girl!!
viết bởi Gal Master 18 Tháng mười, 2007
29 10