Top Definition
A dead breed, once those on slashdot who would play up to the prejudices of the masses to get positive moderation on their comments
viết bởi Random832 01 Tháng mười một, 2003
Similar to Attention Whore, this person will do anything to get upvotes, likes etc.
Person 1 :OMG! Like if you think #1 won!
Comment if you think #2 won!
If you ignore this that means you are Hitler!
Person 2: Holy shit. You're a huge karma whore.
#karma whore #karma #whore #facebook #imgur #reddit
viết bởi thepurplbanana 02 Tháng hai, 2015
one who would sell his or her mother's soul to obtain sweet sweet karma.
"Monkeyboy is the biggest karma whore on Spankmag"
viết bởi tigerlily 20 Tháng tư, 2003
A person who is always on cam, literally always on cam, only to obtain a higher Karma number.
Corgan. The biggest Karma Whore to have ever lived.
#karma #whore #corgan #coragn #krama
viết bởi Mooooooooooosie 05 Tháng mười một, 2011
someone who sucks up a lot to get karma on spank!
sharp is a karma whore
viết bởi jenny 22 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×