tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
1. Having little height; not tall,short
"omg..becky, look how karmun she is"
"asian people are so karmun"
viết bởi tiffany 19 Tháng sáu, 2004

Words related to karmun

cute dull lovely pretty short sweet
 
2.
hot
She's karmun!, damn that girl is karmun!
viết bởi backstreetboy555 07 Tháng bảy, 2012