tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Klingon for lonelyness.
Comic book guy: "Is there a word in klingon for lonelyness?" *flips through book* "Ah yes. Kartak!"
viết bởi Hanan 10 Tháng ba, 2004