tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a sexy big penis that is loved by all
You have a nice karthik in your pants.
viết bởi John 31 Tháng một, 2005