tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1) adj.- an axe murderer
2) {verb} - giving bush aids
i wanted to do kartikay.a
viết bởi BLAHBLAH 19 Tháng ba, 2005