tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
word meaning really small penis
wow look at the kavitzie!
viết bởi DEBUM -.-;; 18 Tháng mười một, 2004