tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A slang name for Karl
Hey Karl, What is it
viết bởi Dr Potato 23 Tháng ba, 2004