tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A person addicted to Kay.
I'm a Kayaholic. :/
viết bởi an addict 28 Tháng tư, 2005