tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Synonym for fagit. Often associated with "Tala"
"Hey look at that fagit"
"Oh, must be a Kayali, lel"
viết bởi Terrible people lel 24 Tháng mười một, 2013