tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
rivulet or brook. Originally from the south Indian language - malayalam.
The kayany running through our land has dried up in summer.
viết bởi Mukesh Blake 01 Tháng tám, 2012