Top Definition
Japanese term for a girl who wears WAY too much make-up
Person 1: Did you see those orange girls outside that dance club?
Person 2: Oh yeah, what kebas.
#make #up #keba #fake #japanese
viết bởi phughes 21 Tháng tám, 2010
a big, tall, angry, black man with a SERIOUS frizz problem
omg that guy is so keba! u'd spot him anywhere.
#tall #angry #black #frizz #big
viết bởi beckah 15 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×