tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
alien slang meaning "check it out"
Keeza! keeza! Check the mazorps on that one.
viết bởi hannibal lickter 18 Tháng tư, 2005

Words related to keeza

mazorp