tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A slang expression in the California Bay Area used to express frustration.
Keiper, you made me spill my drink!
viết bởi Dang Den 18 Tháng ba, 2009