tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
hard acting guy, thinks he is to cool for anything and is
neah im to keiran jines for that
viết bởi keiran jones 25 Tháng mười, 2004