tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
cocaine. aka the white lady, yiggity, yoda, etc.
We spent the weekend hanging out with keith richards' ghost.
viết bởi ollie 24 Tháng mười, 2004