tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
gangsta yo!!!!!!!!!
Keith Van Horn is GANGSTA!
viết bởi Jason Kidd 01 Tháng sáu, 2004