tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
losing anal virginity
i gave sally ketchup buns
viết bởi ndbaar02 05 Tháng tư, 2011