tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Old england footballer.

mullet man
dude: oh kevin keegan has an awsome mullet
dude2: no one with a mullet is cool.
viết bởi udman 04 Tháng chín, 2007