tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a fatass bitch
you need to meet kevin king to understand
viết bởi theniggest 26 Tháng chín, 2011