tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. a fat young short iraqi man
2. a chubby short iraqi man that crie about everything
hssain is such a khara boy
viết bởi inchebee 23 Tháng hai, 2010