tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
A toilet (usage chiefly British)
Richard sat on the khazi and launched a mersey trout
viết bởi Jules the King 09 Tháng một, 2004
151 38