tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the act of stealing. used in a serious sense implying a threat .it has an desi-indian origin.
wow that guy was kheming strong today.
viết bởi psingh16 15 Tháng bảy, 2010