tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
lebanese term : my own shit.
kol kheryete ya 7ayawen ya peter daccache
viết bởi fe3il kheir 10 Tháng mười, 2010