Top Definition
if somethings kick ass, its really cool. Great! As in it kicks the ass of all else. It can be inanimate and still kick ass. lol- inanimate, like busted's career
"That kicks ass"
"Wow! I kicked ass"
etc
viết bởi dead fly 22 Tháng năm, 2004
cool, great
Look at this kickass website, www.urbandictionary.com
viết bởi nhgd 07 Tháng mười một, 2003
something that's really incredibly awesome
You're hair today is totally kick-ass
viết bởi Anonymous 30 Tháng mười, 2003
Verb: To be really, really, really cool. <present tense>
He/She/It/That Dude/That Chick, kicks ass!
That is an amazingly kick ass pair of lips on that woman's face.
viết bởi Lex 20 Tháng năm, 2004
A word used to describe something that is cool or pleasing to you. A very skater word - used very commonly.
person 1 : I got an a* in chemistry
person 2 : KICKASS

Person 3: wow that concert was really kickass
viết bởi Who cares? 06 Tháng mười, 2005
awesome, chill, cool, fun, exciting, daring
There is a kickass party tonite at Nicole's house.
viết bởi Hottie Girl 27 Tháng tư, 2002
very good, excellent; COOL, AWESOME...
The USA Olympic basketball team is kickass!
viết bởi VAKI5 07 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×